Signering lokal överenskommelse i Helsingborg

Arrangör Helsingborgs stad
Tid 2017-09-27 17:00
Plats Rådhuset Helsingborg, Helsingborg
Signeringsceremoni lokal överenskommelse Helsingborg
 

Den 14 juni antog kommunfullmäktige enhälligt den lokala överenskommelse som tagits fram i Helsingborg genom samverkan mellan staden och föreningslivet sedan 2015.

Nu är det dags att ta första steget i förverkligandet genom samla parter som önskar ansluta sig till överenskommelsen för en signering. Den 27 september välkomnar vi representanter för ideella föreningar i Helsingborg till stadens rådhus för mingel, en kortare ceremoni samt undertecknande från såväl stad som föreningsliv.

Om din förening tar beslut om att ansluta sig till överenskommelsen ber vi er anmäla deltagande via formuläret på nästa sida senast måndag 18 september.

Av hänsyn till lokalens storlek kan vi enbart ta emot en representant per förening.