Lärare - Agera lönsamt

Arrangör Handelsrådet, Europeiska socialfonden
Tid 2022-04-22 08:0012:00
Plats Digitalt via Zoom
Lärare - Agera lönsamt
 

Kort om utbildningen:

Hur vet du att verksamheten utvecklas åt rätt håll? Vilka analyser behöver du löpande göra för att ha koll på företagets utveckling? Genom utbildningen lär du dig att använda affärsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du lär dig att löpande analysera verksamhetens prestation utifrån nyckeltal och vilken information/data som det kräver.

Vi inleder med hur affärsanalys/business intelligence kan användas i olika verksamheter och på olika nivåer i organisationen. Vi går även igenom syftet, grunderna och hur brett affärsanalysen kan sträcka sig. För att analyserna ska vara framåtsträvande pratar vi även om målens betydelse, att sätta mål för att därefter koppla affärsanalysen till faktorer relevanta för den egna organisationen. En modell som kommer att användas är Mål – Kritiska framgångsfaktorer – Nyckeltal och kopplingen dem emellan. Vi gå även igenom skillnaden på ekonomiska och operativa nyckeltal och hur du väljer de bästa nyckeltalen för aktuellt syfte. Allt i riktning mot en mer (eller fortsatt) välmående organisation.

Utbildningsledare:
 Peter Rosell, StigFram