Lärare - Handelns digitala transformation

Arrangör Handelsrådet, Europeiska socialfonden
Tid 2022-02-09 08:0010:00
Plats Digitalt via Zoom
Fullbokad
Lärare - Handelns digitala transformation
 
Väntelista
 

Kort om utbildningen:

Handeln utvecklas ständigt för att motsvara marknadens behov, som i sin tur till stor del styrs av kundens önskemål. Den digitala transformationen pågår för fullt och idag förväntar sig allt fler en digital och sömlös kundupplevelse. Syftet med utbildningen är att förstå hur handeln kan dra nytta av digitaliseringen och den omvärld den befinner oss i.

Vi går igenom handelns digitala utveckling under de senaste åren. Hur har digitaliseringen påverkat handeln och handelns förutsättningar? Vi tittar på hur bland annat internets framväxt, e-handeln, sociala medier, market places och covid-19 har påverkat köpmönster och köpbeteenden och förändrat våra konsumtionsmönster. Vi går även igenom fakta och statistik hur butiker och e-handel inte bara kan samexistera utan även dra nytta av varandras olika styrkor. Vilka möjligheter finns med digitaliseringen? Hur går det att använda digitala mätverktyg, insikter från sociala medier och utnyttja en global räckvidd på en lokal marknad?

Utbildningsledare: Helena Mattsson, StigFram