KfH2 - E-handel, fysisk handel eller både och

Arrangör Handelsrådet, Europeiska socialfonden
Plats Digitalt via Zoom
KfH2 - E-handel, fysisk handel eller både och
 

Del 1:  20 april, kl: 08.00 - 12.00

Del 2:  27 april, kl: 08.00 - 12.00


Kort om utbildningen:

Vilken affärsstrategi är rätt för ditt företag i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och överväganden bör företaget göra? Idag gäller det att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars riskerar företagen att hamna på efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns och hantera de utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är en förutsättning för en stabil utveckling.

Under utbildningen bygger vi upp kunskapen om hur företaget kan vässar sin affärsidé, mission och vision, samtidigt som vi kartlägger företagets starka och svaga sidor jämfört med omvärldens och kundernas förväntningar. Vi går igenom målgruppssegmentering och olika försäljningskanalers för och nackdelar och hur företaget på lämpligast sätt väljer att fördela sina resurser för att nå störst effekt.

Utbildningsledare: Magnus Ohlsson, We Hunt For Heads