KfH2 - Från tanke till köp

Arrangör Handelsrådet, Europeiska socialfonden
Plats Digitalt via Zoom
KfH2 - Från tanke till köp
 

Del 1: 9 mars 2022 kl. 08.00-12.00

Del 2: 16 mars 2022 kl. 08.00-12.00


Kort om utbildningen:

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor, priser och butiker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler.

Utbildning tar fasta på kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Och vad kan utvecklas för att göra kundresan ännu bättre? Det här är exempel på frågor som vi tar upp under utbildningen. Utbildningen är praktisk och du får utifrån ditt eget företag identifiera typkunder, undersöka hur din kunds resa ser ut och fundera på hur ditt företag kan prioritera och anpassa så att kundens resa blir enklare framåt.

Utbildningsledare: Helena Mattsson, StigFram