Lärare - E-handel, fysisk handel eller både och

Arrangör Handelsrådet, Europeiska socialfonden
Tid 2021-09-21 13:0017:00
Plats Digitalt via Zoom
Lärare - E-handel, fysisk handel eller både och
 

Kort om utbildningen:

Vilken affärsstrategi är rätt i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och överväganden bör företag göra? Idag gäller det att förändringshastigheten inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars riskerar förenetagen att hamna på efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns och hantera de utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är en förutsättning för en stabil utveckling.

Utbildningsledare: Helena Mattsson, StigFram