Årsmöte 2021 Naturskoleföreningen

Arrangör Naturskoleföreningens styrelse
Tid 2021-04-21 09:0016:00
Plats Länk till Zoom kommer senare till er angivna e-post, Online
Antal deltagare Styrelsens tid 9.00-11.00
 
Antal deltagare Årsmöte 14.00-16.00
 

Naturskoleföreningens årsmöte 2021 med styrelsens tid som inledning.

Online via Zoom.