Vegetativ förökning

Arrangör Huddinge-Botkyrka trädgårdsällskap
Entrébiljett för medlem i Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap, familjemedlem/kompis
Platser kvar: 28
 

Detta föredrag äger rum i Stora salen, Kulturhuset, Huddinge C. Salen tar normalt 150 deltagare, och vi tar in max 40 personer på detta föredrag. På så sätt kan vi hålla avstånd till varandra i lokalen. Vi kommer att spärra sittplatser så att vi sitter jämnt utspridda i lokalen.

Vi tar alla tillsammans ansvar för att trängsel inte uppstår på väg in eller ut. Det finns gott om toaletter precis utanför lokalen för handtvätt. Vi skippar fika för att undvika trängsel.

OBS! Detta gäller under förutsättningar att då gällande coronarestriktioner tillåter detta.

Om du känner dig hängig eller får förkylningssymptom så stannar du hemma. Maila och meddela att du inte kommer på anmalan@hu-bo-tradgard.org, så tidigt som möjligt. Samma sak gäller om någon närstående eller någon i ditt hushåll är sjuk med influensaliknande symtom.