Sinnenas trädgård

Arrangör Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap
Deltagarplats visning
Platser kvar: 8
 


All praktisk information om eventet finns på 
Frågor besvaras av anmalan@hu-bo-tradgard.org. Du ansvarar själv för att ordna en ersättare om du får förhinder, föreningen löser inte in några biljetter. Det kan finnas en kölista till platser, maila anmalan@hu-bo-tradgard.org så får du ta del av den.