Fjällprov Mittådalen

Arrangör NNFK
Tid 2019-10-23 08:0018:00
Plats Mittådalen
Ukl
425 kr
Ökl
425 kr
Reserv Ukl/Ökl
425 kr

Fjällprov Meflon 23/10 2019

Provledare
Eva Perman

Mail stefansandnes@gmail.com, Telnr 0703707787

Kommissarie
Stefan Sandnes

Mail, stefansandnes@gmail.com, Telnr 0703707787  

Program     
Onsdag 23/10 Ukl/Ökl

Anmälningsblankett    

Anmälan på simple signup, länk finns på NNFKs hemsida.
För utlandsregistrerad hund ska kopia på stamtavlan bifogas med anmälan.

Anmälningsavgift          
425 kr start/dag

Sista anmälningsdag 
09/10

Begränsningar
Max 1 parti om 10 hundar. I övrigt enligt FAs Jaktprovsregler

Domare       
Björn Schjöldberg

Upprop
Klockan 8:00 korsningen till Mittådalen mellan Funäsdalen och Bruksvallarna,

Övrigt
PM, program och bekräftelse på start publiceras på NNFKs hemsida.
Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FAs Jaktprovsregler
Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.