Sammankomst 20190920

Arrangör KBrF Jörgen Kock
Plats Logehuset, Isak Slaktaregatan 1, Malmö
Sammankomst 20190920
 

Du inbjudes härmed till kapitelbrödraföreningen Jörgen Kocks första sammankomst i grad VII fredagen den 20 september klockan 18:30 i Malmö Frimurarhus, Isak Slaktaregatan 1, Malmö. 

Sammankomsten hålls i Johannessalen som då är dukad enligt ritualens krav.

Föredraget kommer att hållas av broder Rolf Prag, XI SLL. Rolf är en välkänd broder för oss alla. Han fick sin första grad i Facklan, Landskrona 1979. Han har och har haft innehaft många ämbeten såväl lokalt som i Stockholm, till exempel: nuvande OB och vO LD, tidigare bland annat O EOS, DPM SPL, DM AM. 

Kortfattat beskriver han sitt föredrag under höstens tema Tidevarv:
Graden innehåller ett antal tidslinjer som har var och en sin speciella betydelse för olika aspekter av gradens innehåll. Man får inte ta dessa tidslinjer eller beskrivningar som historiska fakta utan de finns där som allegorier, ramberättelser och till och med rena fabler. Som så ofta i graderna så blir det en återblick mot det som har passerats, men i detta fallet kanske lite som en sammanfattning och omarbetning för att föra oss in i ett nytt sätt att tänka.

Efter sammankomsten äter vi en tvårätters måltid med kaffe i vår vackra festsal för det facila priset av 150 kronor. Våra seniora bröder som uppnått 70 år betalar endast 30 kronor. Eventuella starka drycker tillkommer och betalas med dubloner. Dessa kan köpas av SkM innan logen.

Klädsel i brödraförenings sammankomst är frack eller mörk kostym med prydnader - dock inte förkläde.

VÄLKOMMEN