6/3 FSK Bio Sagoland

Arrangör Kulturförvaltningen
Tid 2019-03-06 10:0010:30
Plats Biostaden Facklan, Kungsbacka
6/3 FSK Bio Sagoland
 

Förskolan
Sagoland  
Folkets Bio.
Svenskt tal, 30 minuter
 

Filmen Sagoland innehåller tre små animerade berättelser. De är fristående från varandra, men har infogats i en sagobok, och en berättarröst lotsar oss mellan filmerna. De har också beröringspunkter: Nattens magi och skräck, empati, sorg och längtan är teman som återkommer.

 

https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/sagoland.pdf

Trailer: https://www.folketsbio.se/film/sagoland/