Hållbar och innovativ upphandling

Arrangör Grön BoStad Stockholm
Tid 2019-03-06 09:0019:00
Plats Plats meddelas i bekräftelsemejl före arrangemanget, Stockholm
Seminarieserie 6 mars, 28 mars och 11 april
 

Grön BoStad Stockholm bjuder in till inspirationsserie om

Hållbar innovativ upphandling

Vad är hållbar upphandling? Hur vinner man en upphandling? Vad finns det för vanliga fallgropar?

Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Vi riktar oss till alla som är intresserade av upphandling, men framförallt beställare och upphandlare inom kommuner och kommunala bolag.

Dagarna kommer gå igenom hur du gör en hållbar och innovativ upphandling från början till slut, tillsammans med Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult. Vid varje tillfälle kommer också en inspirerande person bjudas in för att dela med sig av sina erfarenheter av hållbar upphandling.

De tre tillfällena kommer fokusera på de olika delarna av en upphandling

6 mars - Hur förbereder man sig bäst inför en upphandling?

28 mars - Hur genomför man en hållbar upphandling?

11 april - Varför är uppföljning viktigt och hur kan man få tid att göra det?

Alla dagar kommer även att innehålla en nätverkslunch där vi pratar om goda exempel och delar med oss av egna goda erfarenheter av hållbara upphandlingar.

Dagarna är helt gratis men du behöver anmäla dig i förväg. Anmälan sker via länken här: https://www.simplesignup.

För att få ut så mycket som möjligt av dagarna ser vi helst att du deltar på samtliga träffar. Om du har förhinder vid något tillfälle men fortfarande vill medverka, kontakta Lovisa (lovisa.bengtsson@sust.se) så försöker vi lösa det ändå.

När? 6 mars, 28 mars och 11 april 2019, 09:00 – 13.00
Var? Centralt i Stockholm, exakt plats meddelas när vi vet hur många som anmält sig.