Guidad visning på Ultuna, Uppsala

Arrangör Huddinge-Botkyrka trädgårdssällskap
Tid 2018-09-23 08:30
Plats Uppsala
Biljett för guidning, medlem
Platser kvar: 11
100 kr
Biljett för guidning, icke medlem
Platser kvar: 4
150 kr

Anmälan är bindande. Du ansvarar själv för att ordna en ersättare om du får förhinder, föreningen löser inte in några biljetter. Det kan finnas en kölista till platser, maila anmalan@hu-bo-tradgard.org så får du ta del av den.

All praktisk information om eventet finns på www.hu-bo-tradgard.org.Frågor besvaras av anmalan@hu-bo-tradgard.org.