TILLSAMMANS MOT KORRUPTION – förberedelser för Almedalen 2018

Arrangör Tillsammans mot KOrruption
Tid 2017-11-24 09:0011:00
Plats Brunnsgatan 2, Stockholms Handelskammares lokaler, Stockholm
Standardbiljett
 

Initiativet Tillsammans mot Korruption (TMK) har skapats av Institutet mot Mutor (IMM), TI Sverige och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) och inom ramen för initiativet organiserat en antikorruptionsdag i Almedalen de senaste åren. Det är nu dags att börja förberedelserna för 2018 års antikorruptionsdag i Almedalen! Vi välkomnar därför företag och organisationer som är intresserade av att arrangera seminarier och aktiviteter under denna dag till ett uppstartsmöte. 

Även i ett land som Sverige som är relativt förskonat från korruption, tenderar korruptionsproblematiken att växa och bli mer komplex. Förståelsen för riskerna med korruption 
måste öka. Vi som inom ramen för TMK nu drar igång förberedelserna för Almedalen 2018 vill gärna se att vi kan nå ut till fler än de som redan känner till problemen. Vi hoppas att 
kunna bredda frågeställningarna och förnya formerna för seminarier/paneler/utfrågningar och därmed attrahera en större publik.

Denna inbjudan riktas dels till alla företag/organisationer/myndigheter m.fl. som varit 
arrangörer av seminarier under de tre år som vi ordnat antikorruptionsdagar i Almedalen, dels till övriga intresserade seminariearrangörer. Vi ser gärna att arrangörskretsen vidgas, i syfte få korruptionsfrågor belysta från fler vinklar. Hör gärna av er om ni har några förslag.

Under mötet kommer bl.a. följande frågor att diskuteras:
vilken dag i Almedalsveckan bör vi sikta på
hel dag eller mindre omfattning
disposition av tiden
ev teman
lokal

Efter mötet vill vi gärna att de som önskar delta som arrangörer skickar en beskrivning av tänkt upplägg inkl. namn på personer som ska delta. Sådan beskrivning bör skickas till 
info@institutetmotmutor.se senast den 15 januari 2018.

För er information gjordes direkt efter antikorruptionsdagen i Almedalen i år en enkät 
för att få reaktioner från ”passägarna”. Enkätresultatet kommer att presenteras på mötet. 

Mer om TMK, inkl. program för tidigare år, finns att läsa på 
Väl mött!