Workshop Kommun och Näringsliv

Arrangör SIGMAR Metodbyrå & Havremagasinet
Tid 2017-10-24 07:3011:15
Plats Länskonsthallen Havremagasinet, Norrbottensvägen 18, Boden
Workshop Kommun och Näringsliv
 

Vad gör Boden unikt? Vad tycker Bodens ungdomar, seniorer och nyinflyttade är det bästa med Boden? Vad gör en plats trivsam, trygg och välkomnande och vad behöver utvecklas med vår stad? 

Ta chansen att utveckla dina affärer med unika Boden-USP:ar. I projektet Avstamp Boden genomförs dialogsamtal med drygt 150 Bodensare i blandade åldersgrupper. Resultatet blir en hands-on-sammanställning av unika tankegångar om att fånga drömmar och forma platser och synliggöra Bodensarnas idéer om sin hemstad. 

Inför det sista dialogsamtalet vi bjuder in er – kommuntjänstemän och näringsliv – här får ni möjlighet att ta del av det material som framkommit vid tidigare träffar, samt vara med och forma det Boden vi vill ha imorgon.


07:30 - Frukost
08:15 – 11:15 - Workshop

Workshopen är helt kostnadsfri och vi bjuder på frukost.


Väl mött
SIGMAR Metodbyrå, processledare/facilitator
Länskonsthall Havremagasinet, projektägare
Region Norrbotten, Finansiär
Bodens Kommun, Finansiär