Ansvarsfulla affärer - att arbeta med anti-korruption i praktiken

Arrangör ICC Sweden & Institutet Mot Mutor
Tid 2017-11-09 15:30
Plats Brunnsgatan 2, Stockholm, Stockholm
Seminarium
 

Seminariet handlar om hur företag kan arbeta för att
undvika korruption. Var är fallgroparna – och hur kan
dessa undvikas? Med praktiska exempel och enkla tips vill
vi med seminariet erbjuda inspiration för företag som vill
förbättra sitt anti-korruptionsarbete.

Program 
Moderator: 
Emma Ihre, Head of Sustainability, Mannheimer Swartling

Inledning – Näringslivet och anti-korruption
Lena Hök | Hållbarhetschef Skanska och ordförande för ICC Swedens CR & Anti-korruptionskommitté

Korruption i omvärlden
Natali Phalén | Institutet Mot Mutor 

Anti-korruption i praktiken 
Elisabeth Vestin | Hannes Snellman 

Att bygga anti-korruption från grunden
Henrik Ekelund | L
agercrantz Group 

Verktyg för anti-korruption
Jasmin Draszka-Ali | Vinge

Q&A 

Mingel 

Programmet kan komma att uppdateras.