HjBK Jolleträning HT 2020

Optimist

Förnamn Efternamn
Miriam Wigren
Minna Thelin
Alice Sjösten
Tom Cullin
Albin Törngren
Edwin Collstrand
Vendela Egeland
Jakob Egeland
Filippa Boman
Lukas Wolfgang
Jakob Sandström
Alice Lundholm
Wilma Lundholm
Victor Isdahl
Johan Barregren
Carl-Johan Jarlevid
Isabella Öhrblad
Sigge Öhrblad
Axel Ekerstig
Anton Ekerstig
Cecilia Wang-Hansen
Naomi Wang-Hansen
Amanda Pettersson
Adam Krantz
Viktor Sigurdsson
Alexandra Sandgren