HjBK Påskläger 2018

Reservlista Påskläger

Förnamn Efternamn Org/Företag/Klubb
Elin Sjöberg RÅSS Optimist
Axel Sandberg RÅSS E-jolle
Joar Persson Råss E-jolle
Alicia Birgmark Garcia LDSS Optimist
Love Strandäng HjBK E-jolle
Zoe Alderton LDSS Optimist
Hannes Witte KSSS Optimist
Esther Holmström LDSS Optimist
Emil Jahrsten LESS E-jolle
Wilhelm Dahlberg BooSS Optimist
Malcolm Dahlberg BooSS Optimist
Jakob Graner BooSS Optimist
Svante Munkby Röss E—jolle
William Thunholm JKV E-JOLLE
Philip Lindblad Strängnäs SS e-jolle
Gustav Skarman KSSS Optimist
Filip Skarman KSSS Optimist
Erik Lindberg JKV E-jolle
Alexander Svanevik ASS Optimist
Hannes Eriksson Alingsås SS Optimist
Theo Eriksson Alingsås SS Optimist
Esther Lagerstrand Röss Optimist
Hugo Melin KSSS Optimist
Ingrid Bengtson KKKK ejolle
Gustav Granath OTS E Jolle
Jesper Thomasson OTS E jolle
Anton Lundin HjBK E-jolle
Axel Burlin HjBK e-jolle
Malcolm Graner BooSS Optimist