I huvudet på en narcissist - webinar

Arrangör Michael Larsen - separation.se
Tid 2017-07-16 20:0021:15
Plats Online; framför dator, mobil eller surfplatta., Online

Eventet stängt för nya bokningar

I HUVUDET PÅ EN NARCISSIST – WEBINAR DEN 16 juli

En grandios och fullständigt orealistisk självbild i kombination med grav empatibrist. En självreflektion över det egna beteendet som är nere på noll där andra människor enbart är rekvisita.

Du är en utbytbar pjäs i den härskande narcissistens schackspel!

Försöker du förändra hans eller hennes totala självupptagenhet och hoppas på en positiv förändring? Anklagar du dig själv för att inte räcka till och inte förmå dig att leva upp till narcissistens iskalla krav och förväntningar?

Att ha en person nära som stjäl allt ditt självförtroende är inte bara dränerande – det kan vara psykiskt och fysiskt livsfarligt!

Genom att se igenom och känna till hur en narcissist manipulerar och kontrollerar sina offer, har du tagit ett första steg av många för att läka.

Genom mina egna privata erfarenheter och från många klienters berättelser om vad det innebär att vara nära en person med denna störning, har det blivit en del av mitt syfte att hjälpa andra som kämpar med att komma loss.

Detta är ett fördjupande och vidareutvecklat webinar från tidigare föreläsningar och texter om narcissism.

- Vad är narcissism och hur yttrar det sig?
- Hur tänker en n-person och vad är det som driver dem?
- Hur ser n-personen på dig? Så tänker och agerar du för att skydda dig.
- Härskarmetoderna som n-personen använder sig av.
- Att har barn med en n-person och hur du blir en förebild för de små.
- Så stärker du dig själv.

Du är varmt välkommen!

Datum: den 16 juli
Tid: 20.00 – 21.15
Pris: 200: -