Nysam Vårdavdelningsforum 2017

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2017-10-24 10:0016:00
Plats Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm T-banestation:Slussen, Stockholm
Medlem i Nysam (2 900:- exkl. moms)
 
Ordinarie (3 900:- exkl. moms)
 

Vårdavdelningsforum 

Vår Nysamgrupp för Vårdavdelningsforum har funnits i ett antal år och sökt efter en form att driva utveckling och jämförelser inom området. Vi har nu beslutat att satsa på en mer renodlad konferensmodell med en eller två konferenser om året. Varje konferens kommer ha ett särskilt tema som ska spegla det som är mest aktuellt för deltagarna i forumet. 

För att detta ska kunna fungera på bästa sätt har Nysam bildat en arbetsgrupp. Vi är mycket glada över att just Eva Högstedt, enhetschef Infektion, Sundsvalls sjukhus, Maria Vestling, Avdelningschef Neo, Falu lasarett, Yvonne Friedrich, Vårdenhetschef Infektion, MES och Joachim Dahlin, Enhetschef, Östersunds sjukhus ingår i vår arbetsgrupp! Vi har under våren haft ett antal telefonmöten och kommit fram till att det första Vårdavdelningsforum vi genomför i den nya formen ska ha följande tema: 

Stabil bemanning, hur kan vi behålla vår personal?

Arbetsgruppen har diskuterat frågor om karriärvägar, arbetsmiljö, schemaläggning, arbetstidsmodeller och tid för utbildning. Och vi har glädjande nog lyckats engagera Torie Palm Ernsäter, Sakkunnig- kvalitet- och vårdutveckling, Svensk sjuksköterskeförening och Anna Lena Brantberg, Kvalitetsutvecklare Södersjukhuset som båda kommer att presentera Magnetmodellen ur lite olika perspektiv. Ladda gärna ner publikationen ”Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen”.

Vi kommer även att få höra Lotta Nyström Avdelningschef Geriatrik, Blekingesjukhuset presentera hur man arbetat på vårdavdelningen för geriatrik på Blekingesjukhuset för att få personalen att räcka till.

Vi i arbetsgruppen hälsar Dig varmt välkommen den till Stockholm 24 oktober!

Praktisk information 

Kostnad: 

Medlemspris 2 900:- exkl. moms för medlemmar i Nysam (deltagare vars verksamhet är med i någon av Nysams utvecklingsgrupper för benchmarking) 

Ordinarie pris 3 900:- exkl. moms. Beloppet faktureras efter konferensen. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår. 

Anmäl dig senast den 22 september 2017!

Vad är Nysam?
Nysam är en arena för utveckling och har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. 

Två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsrepresentanter i våra 25 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden.

Läs gärna mer om Nysam på www.nysam.com.