Lansering av analys och lunchseminarium #TrendOmvarldHbg

Arrangör Helsingborgs stad
Tid 2016-12-13 11:3013:00
Plats Atriet, Dunkers kulturhus, Helsingborg
Lunchseminarium #TrendOmvarldHbg 13/12-16
 

LANSERING & LUNCHSEMINARIUM

Lansering av årets trend- och omvärldsanalys + föreläsning om innovation

Varje år tar Helsingborgs stad fram en trend- och omvärldsanalys. Detta görs för att vi ska veta vilka skeenden som påverkar oss och våra verksamheter så att vi kan trimma vårt arbete för att nå vår vision, Helsingborg 2035, så smärtfritt och enkelt som möjligt. Men även näringslivet eller invånarna kan så klart dra nytta av innehållet i analysen. Nu den 13 december lanserar vi 2016 års analys och tar tillfället i akt och förgyller det hela med ett oerhört spännande seminarium om kreativitet och innovationssatsningar i företag och kommuner. Detta genom Martin Kruse från Copenhagen Institute for Future Studies. Vi får även en liten teaser inför innovationsdagarna i Helsingborg 1-2 juni genom nybildade verksamheten CurioCitys ansvarige Linda Fastén.

Så, välkommen med din anmälan!

Program:
11.30-11.40: Mingel och julgröt samt pepparkakor & kaffe
11:40-11:45: Teaser inför innovationsdagarna 1-2 juni genom Linda Fastén, mellanrumsledare och ansvarig för CurioCity – en verksamhet med fokus på idéutveckling och innovation
11:45-12:00: Om 2016 års trend- och omvärldsanalys genom Göran Svensson, projektledare
12:00-13:00: Framtidsforskare Martin Kruse, Copenhagen Institute för Future Studies, om medarbetardriven innovation i kommunen

Vad: Lansering och seminarium
Var: Atriet på Dunkers kulturhus (gamla turistbyrån). Ingång entrén från Sundstorget
När: 13/12 kl.11.30-13.00
Hur: Svara på anmälan och dyk upp.

Om medarbetardriven innovation i kommunen – Martin Kruse, CIFS
Kreativitet och innovation är missförstådda begrepp. Vi reder därför ut vad som menas med begreppen genom att se vad forskningen – och inte populärböckerna – säger oss om kreativitet och vilka redskap vi kan använda för att skapa en mer kreativ organisation. Var ligger de interna organisatriska barriärerna och vad kan vi göra för att bryta ned dem?

Framtidsforskare Martin Kruse har arbetat på Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) sedan 2003 och har lång erfarenhet kring att ge råd till ledningsgrupper i frågor av strategisk betydelse. Han har publicerat flera artikler om innovation: vad är det för tendenser som påverkar behovet av innovation, vad begränsar möjliggörandet av innovation, hur skapa kreativitet i organisationer som påverkar behovet av innovation, som hindrar innovation och kreativitet i organisationer. Vidare om hur samspelet mellan framsynthet och innovation fungerar.

Martin har deltagit i en hel del projekt kring detta. Bland andra:
· Dommer sammen med IDEO for Kolding design skole innovationsprojekter
· The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation.The business impact of climate change
· Industrial Economics and Knowledge Center, Industrial Technology Research Institute, Taiwan. Global Trends and Their Impact on Service Innovation in Taiwan

Martin Kruse har även hållit föredrag för bland andra EU Kommissionens innovationssektion, LEGO, Nordea, IKEA, Grundfos, Statoil, Baskiske regering, Stavanger kommun, Gentofte kommun och en mängd andra. Kurser han brukar hålla fokuserar på brykardriven innovation och framtidsdriven innovation.

Så förbered dig på att gå härifrån med helt nya synsätt på hur du bäst optimerar idé- och innovationsarbetet i din verksamhet.

Referensläsning: http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/article5617255.ece
Mer om: Martin Kruse

Om arbetet med Trend- och omvärldsanalys i Helsingborgs stad
Trend- och omvärldsanalysen tas fram varje år och är en del av stadens styrmodell. Den är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och ekonomi. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera. Samtliga verksamheter i staden ska ha insikt i skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling. 2016 års trend- och omvärldsanalys är den femte i ordningen.

Följ vårt framtidsarbete på webben:
Trend- och omvärldsanalys och helsingborg2035.se och under hashtaggarna #Hbg2035 & #TrendOmvarldHbg. Samtliga seminarier vi arrangerar livesänds men kan även ses i efterhand på stadens Bambuserkanal: bambuser.com/channel/helsingborg