Utveckla dig själv och din verksamhet - Tredagarskurs i ledarskap, kommunikation och organisation - Vt17

Arrangör Smiling Mountain AB
Tid 2017-02-27 09:00
Plats Lyby Församlingshem, Lyby (Centralt i Skåne, vid Hörby), other
Jag anmäler mig till Tredagarskurs i ledarskap Vt17, 1825 kr plus moms. (Bindande. Sista anm 24 feb)
 
Jag anmäler mig till reservlistan/I mån av plats (Ej bindande)
 
Datumen passar inte mig. Jag är intresserat av eventuella framtida kurser
 

Tredagarskurs Ledarskap: Utveckla dig själv och din verksamhet. För dig med få anställda eller som driver enpersonsföretag på landsbygden eller tänker göra det. Delfinansierad med EU-pengar. Utöka din ledarkompetens, organisationsförmåga och kommunikation med andra. Tre heldagar utspridda över cirka två månader samt E-kurs.  
Målgrupp: Småföretagare på landsbygden i Skåne som tillhör gruppen "mikroföretagare inom andra näringar än jordbruk". (Se definition längre ner). Angränsande län och du som vill starta en verksamhet på landsbygden har tillträde i mån av plats. Kursen lämpar sig även för enpersonsföretag. 
Syfte och mål för kursen  
Ge deltagarna verktyg att få grepp om olika ledarroller och hur de kan utveckla sitt sätt att leda, kommunicera, delegera och engagera. Att skapa bättre struktur och sammanhållning inom organisationen. 
Att bli bättre på att se helheten och förstå i alla led vad som krävs för ett långsiktigt, hållbart, ansvarsfullt, framgångsrikt företagande. 
Att implementera lärda kunskaper i sin vardag. Att på så sätt öka sin konkurrenskraft. 
Efter kursen har deltagaren utvecklat en "Personlig plan för äkta ledarskapsutveckling" med konkreta åtgärder och tidsbestämd uppföljning.
Ur kursinnehållet:
Hur du prioriterar och betar av de rätta nyckelproblemen så att du skapar en långsiktig utveckling - Att leda dig själv och att leda andra - Analysera dina styrkor och lär dig byta till rätt roll vid rätt tillfälle - Hur du för en professionell dialog med kunder och samarbetspartners som bygger förtroende - Verktyget ”Fyra hörnstenar för bra kommunikation” som hjälper att gemensamt lösa problem, skapa engagemang och bygga förtroende - Utveckla lagandan och samarbetet i teamet - Att bli en bra problemlösare och förhandlare - Hantera motsättningar och lösa konflikter - Entreprenörsrollen versus ledarrollen - Verksamheten och positioneringen i marknaden - Vision och värderingar som verktyg för utveckling - Att upprätthålla en hälsosam balans mellan yrke och privatliv.
Kursen går systematiskt in på dessa frågor och anknyter till deltagarnas egna konkreta frågor och utmaningar.
Kursledare:  Frans Kocken (Läs mer längre ner, om kursledaren och vad du som deltagare kan förvänta dig) 
Datum: Mån 27/2, 13/3, 27/3 -2017, Plats: Lyby (vid Hörby). Reservdatum 10/4 Start: 27/2 eller när det finns tillräckligt med anmälningar. Tid: 09.00-16.30 Anmälan senast: 20 feb 2017 FÖRLÄNGD ANMÄLAN - TA KONTAKT OM DU ÄR INTRESSERAD
Kostnad: 1825 kr plus moms. Lunch, förfriskningar och kursmaterial ingår. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.  
Anmälan: Du anmäler dig genom att lämna dina uppgifter inklusive personnummer och org.nr. i signup-formuläret (Välj "boka" i kolumnen bredvid). Anmälan är bindande. Efter att din anmälan har blivit godkänd kommer du att bli fakturerad.  
Avbokningsregler: Avbokningsregler: Anmälan är bindande. Vid avbokning längre än två veckor innan kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras hela kursavgiften samt ett pålägg tillkomma motsvarande 50% av kursavgiften, då vi då inte kan deklarera ditt deltagande inom EU-upplägget.
Målgrupp definition: I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har avsatts medel för stöd till att inom andra näringar än jordbruk utveckla små företag. Stödet kan nyttjas av småföretagare eller personer på landsbygden som tillhör "mikroföretagen", det vill säga att verksamheten har färre än 10 personer sysselsatt, omsättningen understiger 20 Mkr (2 miljoner Euro) och den finns utanför tätorten med 3000 invånare och uppåt. Angränsande län har tillgång i mån av plats.
Aktiviteten är delfinansierat med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne
Mer information/Kontakt: Frans Kocken, 0707555161, info@smilingmountain.comNal.smilingmountain.se
Vad deltagarna kan förvänta sig: 
Kursen kan ge en hög avkastning, både ekonomiskt och i form av personlig utveckling, men den kräver ditt personliga engagemang. Du kan förvänta dig att: - Kartlägga egna konkreta utmaningar - Delta i praktiska övningar - Få coaching i grupp - Lära dig av andras konkreta exempel - Få faktakunskaper och teoribitar som flexibelt ansluter till detta - Utveckla din självkännedom - Träna olika kommunikationsstilar - Ge och ta emot feedback. E-kurs: Deltagarna kommer att få hemuppgifter före och mellan kursdagarna. Både i form av korta texter till läsning och uppdrag. En rimlig tidsinvestering är tre timmar före kursstart och upp till 8 timmar mellan kursdagarna. 
Kurslitteratur ingår i form av pdf-dokument eller utskrift/kompendium.
Kursledaren: Frans Kocken, seniorkonsult och leg psykolog. Är sedan 2008 utbildare av småföretagare inom landsbygdsprogrammet och har författat ett tiotal webbartiklar om ledarskap för småföretagare som har publicerats på Länsstyrelsen Skånes kompetenssidor för landsbygdsutveckling. Som kursledare är Frans bland annat mycket uppskattad för sitt sätt att få reda i komplexa frågor och få i gång ett inspirerande utbyte kring aktuella ämnen som berör. 
Äger och driver Smiling Mountain AB. Kontaktinfo, resurser & nyhetsbrev: Nal.smilingmountain.se 
Vad tidigare deltagare säger:
"Bra omväxling mellan föreläsning och interaktion föreläsare/deltagare emellan."
"Tipsen och lärdomarna om samtal var en aha-upplevelse."
"Vi fick många konkreta och nyttiga verktyg. Bl.a "att lösa nyckelproblem"."
"Det blev ett mycket bra "helhetsgrepp" på ledarskap, mycket information, övningarna och utbytet med de andra deltagarna var bra."
"Det vi fick är mycket användbart i vardagen (Verktygslåda)."
"Jag kommer att utvecklas som person och som ledare."
"Mötet med helt nya personer och områden - mycket bra och inspirerande!"
"Vi är inte ensamma, andra företag har samma problem, oavsett bransch!"