Utbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö Chefskap

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2016-12-01 08:00
Plats Örums Nygård
Standardbiljett
 

5.Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
(nya regler 31 mars 2016)

Den fysiska arbetsmiljön är relativt enkel att förstå. Mer och mer har arbetsmiljö dock kommit att handla om hur vi på olika sätt upplever vår arbetsplats i själ och hjärta, d v s den psykosociala arbetsmiljön. Den upplevs inte lika självklar och greppbar som den fysiska.
Generellt kan vi se att sjukskrivning kopplat till den psykosociala arbetsmiljön har ökat markant i förhållande till den fysiska. Den ökade ohälsan kan i förlängningen innebära olika konsekvenser både för medarbetare och arbetsgivare, individ och arbetsgrupp.

Kopplat till den ökade ohälsan pga den psykosociala arbetsmiljön träder den 31 mars 2016 en ny föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Den nya föreskriften är framtagen av Arbetsmiljöverket för att underlätta och främja arbetet för en god arbetsmiljö. Nya krav ställs på arbetsgivaren utifrån detta.

De anledningar till problem inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som främst hanteras i den nya föreskriften är:

• ohälsosam arbetsbelastning
• arbetstidens förläggning
• kränkande särbehandling
• Kunskaper hos chefer och arbetsledare

Det är inte alltid helt självklart hur vi som arbetsgivare ska hantera frågor inom det här området.

Tillsammans kommer vi att gå genom den nya föreskriftens olika paragrafer och ta fram verktyg och metoder att använda för att efterleva regelverket, både i att upptäcka och att förekomma problem kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Alla branscher och arbetsgivare omfattas av de nya reglerna.

1 december 2016, kl 8.00–12.00 på Örums Nygård
(inreg o kaffe fr kl 7.30 Lunch anmäls, betalas av var och en)
Kostnad 895 kr/person exkl moms
Anmälan senast 25 november