Utbildning Att vara med personal Chefskap OBS NYTT DATUM

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2016-10-12 08:00
Plats Örums Nygård
Utbildning Att vara med personal Chefskap
 


2. Att vara med personal (halvdag)

Innehåll:
Rekrytering/Anställning/Introduktion/Medarbetarsamtal/Löne-samtal/Svåra samtal
Det är inte alltid helt självklart när man ska ta steget att utöka personalstyrkan, och hur samt med vilken typ av resurs.
Det är viktigt att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen från start till slut. Det kan man göra med enkla rutiner som underlättar arbetet. En felrekrytering kan kosta mycket, både ekonomiskt och emotionellt.

Det är viktigt att veta vad man är ute efter och planera vägen dit. Vilka frågor kan jag t ex ställa i en anställningsintervju? Vill jag öka antalet kvinnliga medarbetare, kan jag göra något redan från början då? Har jag med ett mångfaldsperspektiv? Vet jag vilken lön jag vill sätta? Vad grundar det sig i?... När medarbetaren väl är på plats vill jag såklart att den ska trivas. Verktyg att jobba med är t ex en bra introduktion, medarbetarsamtal och en klar lönestruktur.

Ibland flyter inte allt som man vill och då är det bra att veta hur man ska agera som chef med personalansvar. Att möta en medarbetare som på något sätt befinner sig i en problemsituation, ibland helt omedvetet är inte helt enkelt men det finns metoder som kan göra situationen mer bekväm både för chef och medarbetare.

Ex på samtal som kan upplevas som svårt; misstanke om alkohol- eller drogproblem, samarbetsproblem, obehaglig kroppslukt, dålig prestation, misstanke om mobbning mm listan kan göras lång…

Steg 2.
6 oktober 2016, kl 8.00–12.00 på Örums Nygård
(inreg o kaffe fr kl 7.30 Lunch anmäls, betalas av var och en)
Kostnad 895 kr/person exkl moms
Anmälan senast 3 oktober