Heja Skåne 2016

Arrangör Motivationshuset AB
Tid 2016-08-18 08:0017:00
Plats Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskölds torg 2, malmo
Heja Skåne 2016
 

Heja Skåne
Heja Skåne är ett öppet idéforum beslutsfattare från näringsliv, universitet och offentlig sektor träffas för att samtala kring aktualiteter och finna konkreta förslag till förändringar av Skåne. Vi avgränsar det till Skåne, på grund av vi genom detta har större möjligheter att faktiskt påverka utvecklingen. Det är ett öppet forum och ingen äger idéerna. Ett tiotal idéer som kommit upp har genomförts och dessutom har det gjorts många konkreta affärer mellan delegaterna.

En elektrisk framtid rullar in!
Elektrifiering av både persontransporter och kollektivtrafik har diskuterats under många år. De senaste åren har allt fler system/fordon presenterats som håller kommersiellt. 

Under årets Heja Skåne presenterar vi slutresultatet av det internationellt uppmärksammade SlideInprojektet i Landskrona och sia om hur utvecklingen kommer att bli både för kollektiva transporter och de privata transporterna.

Hållpunkter

”Den fantastiska kraften när många vill!”
08.00 – 08.30 Incheckning
08.30 – 09.00 Brandtal
Framtidens kollektivtrafik blir miljövänlig och individuellare. Stefan Svalö, ordförande Kollektivtrafiknämnden Region Skåne.
09.00 – 09.20 SlideIn projektet i Landskrona blev en miljömässig, ekonomisk mänsklig framgång i världsklass.
Slutpresentation – Klas Sörensson, Skånetrafiken.
09.30 – 09.50 Personbilsrevolutionen har bara börjat, och hur skapar vi förutsättningar för denna.
Anders Norén, teknisk chef Bil Sweden.
10.00 – 10.15 Kaffe
10.15 – 10.40 Hel stad med bara eldriven kollektivtrafik. Hur kan detta påverka synen på en stad och framtidsplaneringen.
Niklas Karlsson, riksdagsman och den som genomförde trådbussrevolutionen i Landskrona.
10:40 -11.15 Detta är bara början. Mats Alakula, Professor LTH
11.15 -12.00 Nya sätt att resa och nya drivmedel skapar stora möjligheter för framtidens städer.
Ilmar Reepalu. Internationell rådgivare när det gäller modern stadsplanering.
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Diskussioner i arbetsgrupper
16.00-17.00 Slutpresentationer
17.00 Barhäng