Vasaloppet 100 år föreläsning. Bland samer och skogshuggare i fäders spår

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-03-02 18:3019:30
Plats Alby friluftsgård, Stockholm
Vasaloppet 100 år föreläsning
50 kr

Bland skidsportens pionjärer i Sverige fanns åtskilliga samer. Ändå har idrottens samiska anor har hamnat i skymundan i historieskrivningen. I föredraget uppmärksammas därför skidåkandets samiska rötter samt de etniska idrottsnationalistiska spår som sattes vid sportens etableringsfas kring sekelskiftet 1900. I den absoluta blickpunkten står fiskesamen J-A Persson och hans överraskande seger i Vasaloppet 1929. Isak Lidström (f. 1988) är idrottshistoriker, verksam vid Gymnastik- och idrottshögskolan och vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Disputerade i idrottsvetenskap 2021 på en avhandling med titeln: På skidor i kulturella gränsland. Samiska spår i skidsportens historia. Välkommen om du är frisk och symptomfri! Avboka din plats via sms på 070-169 85 66.