Framtidsdagen 2022

Arrangör Energikontor Sydost på uppdrag av Framtidsdagen
Tid 2022-03-09 08:3013:00
Plats Konserthuset, Växjö
Framtidsdagen 2022
 

Välkomna till Framtidsdagen 2022 med temat

Hållbara trender - kompetensförsörjning

 
Hur attraherar du och behåller rätt kompetens i din organisation? Har du en rekryteringsstrategi för en hållbar kompetensutveckling? Många företag har idag svårt att rekrytera och vi vet att det kommer bli svårare. Hur kan vi tänka och göra för att nå bästa hållbara utveckling i vår region?

Dessa frågeställningar är i fokus under Framtidsdagen 2022. Du som vill inspireras av hur andra företag gör och möta andra som intresserar sig för hållbarhetsfrågor, anmäl dig till Framtidsdagen redan nu.

TID
Torsdag den 9 mars 2022, kl. 8:30 – 13: 00

PLATS
Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 14, Växjö

KOSTNAD
495 kr ex moms faktureras efter anmälan. Lunch och förmiddagsfika ingår.

KONTAKT

Om du har frågor, mejla info@framtidsdagen.org


Framtidsdagen arrangeras i samarbete mellan Länsförsäkring Kronoberg, PwC, Region Kronoberg, Sustainable Småland, WSP och Växjö kommun. Energikontor Sydost administrerar eventet på uppdrag av arrangörsgruppen.Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på Energikontor Sydosts samarbetsyta för Framtidsdagen i Microsoft Teams. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att publicering på arrangörsgruppens kanaler, webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden eventplanering och genomförande pågår och så  bokföringslagen kräver, vilket är sju år. Därefter raderas uppgifterna. Uppgifter om kostönskemål raderas efter eventets genomförande. Vid samtycke sparas kontaktuppgifter för marknadsföring av nästa års Framtidsdagen.
Personer som arbetar med Framtidsdagen på respektive arrangörsorganisation kommer ha tillgång till personuppgifterna. Personuppgiftsbiträde är personal på Energikontor Sydost och personuppgiftsansvarig är Sustainable Småland.