Webinar: Inner Development Goals

Arrangör Hållbart Helsingborg
Tid 2021-12-09 10:0012:00
Plats https://us06web.zoom.us/j/3571221804, Helsingborg
Webinar: Inner Development Goals
 

Hållbart Helsingborg bjuder in till ett webinar för att prata om Inner Development Goals


"Does the world have problems, or do we?"


Vilka kunskaper och förmågor krävs hos individer, grupper och organisationer för att möjliggöra en hållbar utveckling? Vilka "mindshifts" behövs? 


De inre utvecklingsmålen, Inner Development Goals, handlar om att stärka den mänskliga kapaciteten och förmågorna som krävs för att ha förutsättningar att uppnå en hållbar utveckling och målen i Agenda 2030. En yttre samhällsförändring förutsätter inre utveckling.