Frukostseminarium

Arrangör SLFK
Tid 2021-11-26 08:0008:45
Plats Zoom, Online
SLFK Frukostseminarium
 

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap


Frukostseminarier i samhällsberedskapens tjänst

 

Fredagen den 26 november kl 8-8:45 

(incheckning från kl 7:50) – Zoom


Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

 

Fredagen den 26 november kl 8:00-8:45 (incheckning från 7:45) via Zoom

 

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.


MEDVERKANDE


Daniela Todosijevic

Områdesansvarig krisberedskap   

och civilt försvar,

Regionledningskontoret

Region Stockholm

 

Freddy Jönsson Hanberg

Strategisk rådgivare, 

MW Group och RISE

samt grundare av

Totalförsvarsstiftelsen

 

Minou Sadeghpour

MODERATOR – Ledamot av styrelsen - SLFK

Ledningsstrateg och stabchef i krisorganisationen

Sigtuna kommun

 

Möt våra kunniga paneldeltagare och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:

nVilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

nHur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

nVilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

nVad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap. Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.


OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas till din angivna epost.

 

KONTAKT: kansliet@slfk.se