Informationsträff med Finsam Göteborg

Tid 2021-11-17 09:0010:00
Plats Teams, Online
Informationsträff med Finsam Göteborg
 

Välkommen till en digital informationsträff där utvecklingsledarna informerar om förbundets organisering och finansierade insatser. 

Målgruppen för Finsam Göteborg är personer i åldrarna 16–64 som har, eller har behov av, samordnat stöd från våra medlemsparter för att nå eller närma sig arbete eller studier.

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder.