Finsam Göteborg kompetenspass: Att möta deltagare med beroendeproblematik

Arrangör Finsam Göteborg
Tid 2021-10-22 08:3010:00
Plats Teams, Online
Finsam Göteborg kompetenspass: Missbruk
 

Välkommen till en föreläsning om hur vi kan hantera och förhålla oss till arbetslivsinriktad rehabilitering och missbruk. Vad säger forskningen och hur har detta implementerats i Finsam Vuxna? Detta och mycket annat kommer diskuteras med arbetsgruppen som hanterar frågan om missbruk.