Digital Glasrådgivning del 2

Arrangör Svensk Planglasförening
Tid 2021-12-06 09:002021-12-07 13:00
Plats Microsoft Teams, Online
Digital Glasrådgivning del 2
 

Nyhet – Digitalutbildning!

Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion


VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL?
Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I denna kurs får deltagaren en praktisk och mycket användbar introduktion till glasets alla tillämpningar. Vi har moderniserat kurserna i Glasrådgivning 1&2 så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen. Från en mer teoretisk utgångspunkt är fokus nu på att övergripande utbilda och inspirera om möjligheterna med glas som material.

KURSMÅL
Syftet med kursen är att erbjuda en samlad teoretisk kunskap om planglas, planglasprodukter och dess tillämpning. Fokus kommer att ligga på funktionen och praktisk användning av glas.

KURSINNEHÅLL
Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion behandlar 8 olika avsnitt:

 Glas och byggregler
 Personsäkerhet
 Skyddsglas
 Glas och brand
 Ljudreduktion
 Solskydd
 Dimensionering
 Framtidens glas

Glasrådgivning del 2 omfattar två halvdagar. Kursen innehåller kursdokumentation.

KURSLEDARE
Fredrik Hall Johansson, Glascentrum

KURSTILLFÄLLE
6 december start kl.09.00 till ca kl.13.00 och 
7 december 09.00 till ca kl.13.00 via Microsoft Teams.

ANMÄLAN
Senaste dag för anmälan 3 arbetsdagar innan kursstart.

KURSKOSTNAD
2 900 SEK/deltagare exkl.moms för medlemmar i SPF
4 500 SEK/deltagare exkl.moms för icke medlemmar