Studiebesök Nordgen, onsdag 15 september

Arrangör Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan
Tid 2021-09-15 15:0017:00
Plats Smedjevägen 3, 230 53 Alnarp
Studiebesök Nordgen, onsdag 15 september
 

Välkommen på ett spännande studiebesök på NordGen i Alnarp med odlingsvandring och fika! Under studiebesöket får vi ta del av deras uppdrag och arbete med att bevara och främja nordiska kulturväxter och hållbart användande av den mångfald av husdjur, skog och växter som är viktiga för det nordiska lantbruket. Nordiskt Genresurscenter (NordGen) är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser.