Utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa

Arrangör Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tid 2021-04-26 08:002021-06-02 12:00
Plats Distans, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Kan du första hjälpen till psykisk hälsa kan du rädda liv – en utbildning som gör skillnad

Många har gått kurser i första hjälpen vid akut kroppsskada, och hjärt- och lungräddning. Men det är större sannolikhet att du träffar någon med psykisk ohälsa. För att vi gemensamt ska kunna rädda fler liv vill vi öka kunskapen om psykiska besvär.

Därför bjuder Region Norrbotten in till kurs i Första hjälpen psykisk hälsa, Mental Health First Aid (MHFA).

Kursen är baserad på vetenskaplig evidens samt experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer. Utbildningen leds av certifierade instruktörer. 

Kursen består av föreläsningar, filmvisning och gruppdiskussioner. 

MHFA är en av de metoder som ingår i SAM-modellen (Samverka Agera Motivera). För mer information se vår hemsida: norrbotten.se/SAM. 

________________________________________________________

Vi lär dig att bemöta och hjälpa i kris eller vid psykisk ohälsa, genom att:

• känna igen och ingripa vid kriser

• våga möta och prata med medmänniskor som mår dåligt

• bekräfta och uppmuntra dem att söka hjälp

• minska omedelbar självmordsrisk

Målet med kursen är att:

• öka kunskapen om psykisk hälsa – och ohälsa

• ge grundkunskaper om vanliga psykiska sjukdomar

• öka kunskapen om vad som kan leda till självmordsförsök

• minska rädsla, tabu och skam kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och självmord

• öka tryggheten att våga möta och prata med människor som mår dåligt

• minska omedelbar självmordsrisk


Pris

Region Norrbotten bekostar denna utbildningsomgång med externa medel och kan därför erbjuda utbildningen kostnadsfritt.

Litteratur

Kursmanual skickas ut i samband med kursen.
OBS! Ange i anmälan den adress dit studiematerialet ska skickas till.

________________________________________________________

Första hjälpen till psykisk hälsa – inriktning ungdom

Kursen riktar sig till vuxna som har nära kontakt med unga, t ex inom skola, socialtjänst, föreningsliv, hälso- och sjukvård eller vårdnadshavare. 

Ingen tidigare erfarenhet i ämnet behövs.

Utbildningen består av fyra halvdagar och hålls via digitalt verktyg.

Datum: Måndag 26/4. Tisdag 27/4. Måndag 3/5. Tisdag 4/5.

Tid: 8:00–12:00 samtliga dagar.

OBS! samtliga dagar är obligatoriska för att kunna tillgodoräkna sig utbildningen.

Anmälan stänger 12/4

_______________________________________________

Första hjälpen till psykisk hälsa – inriktning vuxen

Kursen riktar sig till vuxna som har nära kontakt med andra vuxna, t ex personer i socialtjänst, arbetsförmedling, hälso- och sjukvård, föreningsliv eller större arbetsplatser.

Ingen tidigare erfarenhet i ämnet behövs.

Utbildningen består av fyra halvdagar och hålls via digitalt verktyg.

Datum: Onsdag 26/5. Torsdag 27/5. Tisdag 1/6. Onsdag 2/6.

Tid: 8:00–12:00 samtliga dagar.

OBS! samtliga dagar är obligatoriska för att kunna tillgodoräkna sig utbildningen.

Anmälan stänger 10/5

______________________________________________________

För mer information, kontakta:

Cecilia Wagenius, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
cecilia.wagenius@norrbotten.se


Utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) utvecklades
i Australien och används i 15 länder. Utbildningen är vetenskapligt
utvärderad och allt material är anpassat till svenska förhållanden av
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet.