Digitala LärOlika-kurser

Arrangör LärOlika
Tid 2021-06-02 19:0020:30
Plats Online, Online
LärOlika-kurs/samtalsserie
 

Välkommen att delta i digitala LärOlika-kurser/samtalsserier på viktiga teman, för gemensamt lärande från olika perspektiv! Läs mer på www.larolika.se/moten  

Varje kurs/samtalsserie består av tre träffar med olika vinklar på ett tema och utrymme för alla att dela perspektiv och lärdomar med varandra, utifrån våra olika roller och erfarenheter. 

Det är gratis att delta! 

Vårens kommande kurs/samtalsserie:

Om livsval och karriär!

Inspireras och fundera tillsammans kring olika möjliga livsval, karriärer och att ändra dessa. Vi diskuterar frågor som: Går det att byta karriärsval? Hur? Vad är en hållbar livsstil? Hur kan vi lägga livspusslen på nya sätt?

Kursträffarna är onsdagarna 19 maj, 26 maj och 2 juni, kl 19-20.30 


Plats: Online, på länk som skickas till alla anmälda deltagare strax före varje möte.

Se mer om LärOlika här!