Digitala LärOlika-kurser

Arrangör LärOlika
Tid 2021-04-12 17:0018:30
Plats Online, Online
LärOlika-träff på distans
 

Välkommen att delta i digitala LärOlika-kurser på viktiga teman, för gemensamt lärande från olika perspektiv! Läs mer om kurserna på www.larolika.se/moten  

Varje kurs består av tre träffar med olika vinklar på kursens tema och utrymme för alla att dela perspektiv och lärdomar med varandra, utifrån våra olika roller och erfarenheter. 

Det är gratis att delta! Du kan här anmäla dig till ena eller båda av vårens kurser: 


En kurs om påverkan!

Var med att vrida och vända på möjligheter och hinder att påverka i samhället! Vi ställer oss frågor som: Påverka vad? Hur? Varför? Hur orka påverka när hindren eller hoten är för stora? Vad kan vi åstadkomma med gemensamma krafter – och för oss själva?

Kursträffarna är måndagarna 29 mars, 12 april och 26 april, kl 17-18.30. Det går bra att anmäla sig även fast kursen startat. 


En kurs om livsval och karriär!

Inspireras och fundera tillsammans kring olika möjliga livsval, karriärer och att ändra dessa. Vi diskuterar frågor som: Går det att byta karriärsval? Hur? Vad är en hållbar livsstil? Hur kan vi lägga livspusslen på nya sätt?

Kursträffarna är onsdagarna 19 maj, 26 maj och 2 juni, kl 19-20.30 


Plats: Online, på länk som skickas till alla anmälda deltagare strax före varje möte.

Se mer om LärOlika här!