Webbmöte inför framtagande av kulturplan Boden 2022-2025

Arrangör Bodens kommun
Plats Teams, Boden
Webbmöte ons 24/3 kl.18
 
Webbmöte tors 25/3 kl.18
 
Webbmöte ons 31/3 kl.18
 
Webbmöte ons 7/4 kl.18
 

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny kulturplan för kommunen som ska gälla för perioden 2022-2025. Kulturplanen är det dokument som beskriver vision, fokus och insatser för hur kulturen ska utvecklas i Boden de närmaste åren.

För att ta fram planen behöver vi nu er hjälp; Kultur- och arrangörsföreningar, kulturaktörer och organisationer samt utövare inom de olika kulturformerna. Vilka insatser anser ni behövs för att Boden ska bli en än bättre kulturstad att bo och verka i?

Under mars-månad anordnar vi fyra digitala webbmöten riktat mot kultursektorn. För att möjliggöra att samtliga deltagare att komma med inspel begränsar vi antalet deltagare till 20 personer per webbmöte så att vi kan föra anteckningar och driva samtalet framåt. Om möjligt så rekommenderar vi en person per förening och/eller kulturorganisation. Diskutera gärna frågan inom er organisation om vad ni tycker behövs, vad som kan förbättras eller vilka insatser som ni anser viktiga för kulturens utveckling i Boden. Senare under våren kommer fler dialogmöten anordnas med andra målgrupper, t.ex. ungdomar, nationella minoriteter, seniorer med mera. 

Webbmötena kommer spelas in för att förenkla arbetsprocessen med framtagandet av planen, men kommer ej spridas vidare till utomstående. 

Anmäl er till något av följande datum och/eller tider. Cirka en dag innan webbmötet får ni en länk skickad till den mejladress som ni angav vid anmälningstillfället. Dubbelkolla därför att mejladressen ni anger i anmälningsformuläret är korrekt. Om behov och efterfrågan finns så kan fler mötestillfällen anordnas.

Om ni inte har möjlighet att delta i något möte men vill ändå lämna synpunkter och/eller inspel på vad ni tycker är viktigt så kan ni mejla dessa till nina.uusitalo@boden.se. För frågor om kulturplanen, arbetsprocessen eller hur du anmäler dig till webbmötena, kontakta Nina Uusitalo på 0921-62490 eller via mejl på nina.uusitalo@boden.se