Medlemsavgift enskild LJS 2021

Klubb LJS
Tid 2020-12-02 12:212021-12-31 12:21
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Enskilt medlemskap
400 kr

Priser för medlemskap 2021:
Enskilt medlemskap 400 kr
Familjemedlemskap 800 kr

Obs att personnummer är obligatoriskt
För mer information se www.ljs.nu