Medlemsavgift familj LJS 2021

Klubb LJS
Tid 2020-12-01 11:552021-12-31 11:55
Plats Linköping jolleseglarklubb, Linköping
Familjemedlemskap
800 kr

Priser för medlemskap 2021:
Enskilt medlemskap 400 kr
Familjemedlemskap 800 kr

OBS att personnummer är obligatoriskt

För mer information se www.ljs.nu