Webinar: Personer med funktionsvariationer - möjligheter för företagen

Arrangör Nyföretagarcenter Syd
Tid 2021-01-15 10:0011:00
Plats Digitalt i Zoom
Webinar 15/1, kl 10.00-11.00
 

Lunchwebinar: Personer med funktionsvariationer - möjligheter för företagen

Bakgrund
I LSS-lagen står bl.a. ”5 §Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”

Även om LSS-insatser ska garantera t.ex. en bra daglig sysselsättning för dem som genom sina olika diagnoser inte bedöms ha arbetsförmåga så är det sällan som människor med LSS-beslut avslutar detta och kommer ut på den vanliga arbetsmarknaden. Självklart är det så att många nog inte har den arbetsförmåga som behövs i dagens ganska hårda arbetsmarknad men troligen skulle många fler än idag kunna ha någon slags anställning om fler praktikplatser än de traditionella inom matvarubutiker och second-hand-butiker fanns och om arbetsgivare kunde lära sig mer om olika diagnoser och kanske framför allt se igenom dessa och hitta de styrkor som många i gruppen med LSS-berättigade kan ha.

En praktikplats kan ha olika varaktighet och omfattning, allt ifrån några timmar en el. flera dagar i veckan upp till heltid. Vad som idag mer sällan inträffar är att människor går vidare från praktiken till en riktigt anställning.

Med rätt samarbete mellan daglig verksamhet, praktikplats, arbetsförmedling och försäkringskassa borde fler kunna nå sin dröm om ett vanligt arbete.

Bra metoder finns, t.ex. Supported Employment som beskrivs på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Även om det finns dagliga verksamheter som arbetar bara med arbetsinriktad praktik så ska alla dagliga verksamheter efter bästa förmåga kunna stödja brukare som önska praktik.

Det finns många utmaningar för att lyckas ta steget från LSS till den vanliga arbetsmarknaden, t.ex. mister brukaren sitt LSS-beslut så fort den tar ett avlönat arbete om så på prov där en mjukare övergång skulle vara önskvärd. En annan utmaning som vi kan påverka är inställningen till målgruppen i stort och att se möjligheter istället för hinder.

Om föredragshållarna
Niklas Böhme
Niklas har arbetat med målgruppen sedan 1986 och med daglig verksamhet och då främst med musikverksamhet sedan 1988. Varit med och startat upp tre helt nya dagliga verksamheter med estetisk verksamhet i Nacka, Solna och Lund och startar i januari 2021 en helt egen daglig verksamhet i Lund tillsammans med Anna Kejmar. Den verksamheten heter Lunds Finest DV och har inriktningarna ”Estetisk verkstad” och ”Kropp och själ”

Niklas är förutom estetisk verksamhet i allmänhet och musikverksamhet i synnerhet väldig intresserad av rättighetsfrågor inom funkissfären.

Patrik Andersson
Patrik är verksamhetsledare för Misa Lund som arbetar med personer som behöver stöd ut i arbetslivet. Orsaken kan vara en funktionsnedsättning eller något annat. Misa fokuserar på personernas starka sidor och stöttar för att använda och utveckla dem på arbetsplatsen.


Bra att veta inför webinaret
Du får länk till det digitala mötesrummet efter anmälan. 
Det digitala mötesrummet öppnar en kvart innan webinariet startar - detta för att ge alla tid att hitta in.

Efter anmälan kommer du även att få ett email med en länk till ditt kvitto från Simple Signup - i kvittot finns bland annat länken till Zoom-rummet. 

Webinariet genomförs i samarbete med Lunds Finest DV och Misa Lund och är en del av omställningsprogrammet "Omtanke som ger omtänk". Burlövs kommun, Lomma kommun, Skurups kommun, Svedala, Malmö och Kävlinge driver gemensamt program, möjliggjort av Region Skåne – Regional utveckling, för att få till stånd ett företagande som baseras på långsiktighet och hållbarhet både i affärsmodell och strategi. En möjlighet att tillsammans nå de globala målen och Agenda 2030 och att ta ett långsiktigt ansvar ekonomiskt, såväl som socialt och miljömässigt. Även företag och organisationer från andra kommuner är välkomna att ta del av innehållet!

Varmt välkommen!