Luleå ett nav när Sverige och EU satsar på AI

Arrangör RISE, LTU Luleå Science Park
Tid 2020-11-26 16:0017:30
Plats Luleå Science Park, Ljusgården, Luleå
Delta på plats
 
Delta digitalt
 

Nu kommer det att hända mycket i Luleå med omnejd vad avser satsningar på AI. Därför vill vi bjuda in till ett möte 26 november. Det kommer att vara möjligt för 50 st att vara på plats på Luleå Science park och vi kommer att sända digitalt.  Vi vill lyssna på er och diskutera vad vi kan gör tillsammans för att få maximal nytta av alla de satsningar som nu kommer.

Vi inkommer att presentera olika möjligheter som pilotutbildning för 10-15 unga anställda inom AI ,en unik möjlighet under våren.

Hur ni kan få möjlighet att göra experiment inom AI för 60 000€

För att få ett bättre underlag till att göra rätt saker så skickar vi ut en enkät som vi kommer att redovisa på mötet samt där diskutera hur vi kan bli ännu bättre och stärka varandra.

 

16.00 Välkommen

16.05 Birgitta Bergwall-Kåreborn, LTU berättar om kommande AI satsningar och samarbete med RISE

16.15 Jeanette Nilsson, RISE berättar om Luleåmodellen och presenterar resultatet av den enkät som ni har länkar till i inbjudan

16.25 Utbildningsmöjlighet inom AI till unga ingenjörer Jeanette och Birgitta

16.35 Michael Nilsson, CDT om LTUs AI satsning för företag

16.45 Tor Björn Minde, RISE berättar om hur ni kan få? 60 000 € och göra tester i ICE datacenter och få expertstöd för utveckling.

16.55 Förhandsinformation om vad som kommer till Luleå Science park av Tore Johnsson

17.00 -17.30  Dialog om hur vi tillsammans på bästa sätt tar till vara på de satsningar som nu kommer och vad vi behöver göra för att kunna klara kompetensfrågan

 

Luleå har alltid rankats högt när det gäller IT och nu känns det som att vi är på väg till samma position vad gäller AI.

Varmt välkomna

Jeanette, Birgitta, Tore, Michael och Tor