WEBINAR: SAMARBETET I NORDEN - NU OCH FRAMÅT

Arrangör Föreningen Norden. I samverkan med Norden International
Tid 2020-10-14 13:0014:15
Plats Länk till webinariet finns i kvittot som du får vid registrering, Online
Samarbetet i Norden – nu och framåt
 

De nordiska länderna är världsmästare på social tillit. Det är en guldgruva för det nordiska samhället och något som vi behöver värna om.

Det nordiska samarbetet står inför stora globala utmaningar och ett utsatt geopolitiskt läge vid Östersjön och Västerhavet.

Hur har tilliten har påverkats av Coronapandemin, stängda gränser i Norden, och de allt mer synliga vi-och dem känslor som ökar i våra gränsområden? 

Som upptakt inför Nordiska rådets session i slutet av oktober diskuterar vi vikten av tillit och samverkan.

Nu om någonsin bör de nordiska länderna hålla ihop – men vilka är förutsättningarna och vilka insatser görs? 


Inbjudna talare

Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor.
Om tillit i norden och vilka politiska insatser som görs för att stabilisera samarbetet.

Peter Stadius, Professor nordiska studier, Helsingfors Universitet.
Har Coronapandemin synliggjort en spricka i det nordiska samarbetet? Vad ligger till grund för det och hur ser framtiden ut?

Mats Hellström, Norden International.
Hur är bilden av Norden från internationellt perspektiv och hur viktigt är det att vi i Norden agerar med gemensam front?

Sven-Erik Bucht, Sveriges representant i Gränshinderrådet och lokalpolitiker i Haparanda.
Hur har Coronapandemin påverkat sociala tilliten mellan människor i våra gränsområden? Vilka konsekvenser får det på lång och kort sikt?

Moderator: Josefin Carlring, Generalsekreterare Föreningen Norden som på uppdrag av regeringen arbetar i syfte att främja och stärka det nordiska samarbetet.

Ytterligare information

Datum: 14 oktober
Tid: 13.00-14.15
Arrangör: Förening Norden i samverkan med Norden International
Pris: Gratis
Språk: Svenska
Webinariet är öppet för alla. 

Anmälan: Länk till webinar finns kvittot som du får via e-post vid registrering