Rätten att inte bli köpt

Tid 2020-09-17 17:0018:00
Plats Digitalt evenemang, Stockholm
Rätten att inte bli köpt
 

Rätten att inte bli köpt

 

Datum och tid: 17 september, 17:00 

Plats: digitalt event

Seminariet arrangeras av: Stockholms FN-förening i samarbete med Tensta kvinno- och tjejjour.

 

Vad är prostitution egentligen och vad säger kvinnokonventionen och Sveriges sexköpslag?

Välkommen till det första webbinariet inom projektet Rätten att inte bli köpt. Projektet startades av en grupp unga kvinnor som engagerat sig inom ramen för Stockholms FN-förening och Tensta Kvinnojour för att sprida kunskap om arbetet mot prostitution.  

 

Kvinnokonventionen från 1979 är det i särklass viktigaste dokumentet för kvinnors rättigheter som har skrivits under av nästan alla världens länder, trots det hamnar den i skymundan. Sveriges arbete har haft stor inverkan på bekämpningen av prostitution globalt. Den svenska sexköpslagen stod som grund för den "Nordiska modellen" och är utformat för att stämma överens med Kvinnokonventionen genom att rikta åtgärder mot efterfrågan för bekämpningen av prostitution. 

 

Det första Webbinariet kommer att beröra Kvinnokonventionen - Vad den är, vad den säger och hur den följs upp, den svenska sexköpslagen samt hur kvinnorörelsen har arbetat mot prostitution både nationellt och internationellt. 

 

Talare:  

Stephanie Thögersen, Sveriges Kvinnolobby 
Gertrud Åström, Stockholms FN-förening 

 

Moderator: 

Cornelia Björkquist, Stockholms FN-förening