EnergiTing Sydost 2020

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-11-12 08:1515:30
EnergiTing Sydost 2020
 

Välkommen till EnergitTing Sydost 2020!


Energiting Sydost är en konferens som berör energifrågor inom alla branscher och utifrån flera perspektiv. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. 

I år arrangeras EnergiTinget som ett helt digitalt event!

När: 8.15 - 15.30 (många pauser under dagen)
Var: Online

Deltagandet är kostnadsfritt. 


Du som anmäler dig kommer att få praktisk information och möteslänk via mail i god tid innan EnergiTinget börjar. Personuppgiftshantering (GDPR)

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kommer att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd