Studieresa till Blekinge Arkipelag

Arrangör Coompanion Skåne
Plats Blekinge
Studieresa till Blekinge Arkipelag
 

Välkomna på studieresa till Blekinge Arkipelag!

Blekinge Arkipelag har varit ett biosfärområde under snart 10 år och lyckats bygga upp goda initiativ som bidrar till en hållbar utveckling.


Under studieresan kommer vi få ta del av Blekinge Arkipelags unika natur- och kulturvärden, som består av allt från den biologiska mångfalden i ekhagarna till livet i skärgården med traditioner från småskaligt fiske och stenhuggeri. Blekinge Arkipelag kommer också ge exempel på föreningens arbete och olika insatser för en hållbar utveckling inom besöksnäring, skogs- och lantbruk, fiske, engagemang och utbildning och mycket mer. 

Aktiviteten görs inom projektet "Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan". Studieresan är gratis och öppen för alla, men har begränsat antal platser. Vi kommer åka gemensamt tåg dit och hem, vill man hellre åka egen bil går det bra och möta upp i Ronneby, men sker på egen bekostnad i så fall. Övernattning sker på Tjärö Hotell och vandrarhem i separata rum. www.tjaro.com. Vi kommer eftersträva att hålla distansen till varandra och om man känner sig krasslig ska man så klart hålla sig hemma.

När: torsd-fred 17-18 september 2020

Anmälan: senast 9 september till: elin.dagerbo@coompanion.se och meddela även om du har några speciella önskemål om kost.

Välkomna!
Elin och Sara

Vid frågor hör av dig till Elin på 0700-919141 eller elin.dagerbo@coompanion.se