Atresi 3 november

Arrangör Pedagogiska hörselvården
Plats Pedagogiska hörselvården Stadsviken ,plan 3 , Luleå
Atresi 3 november
 

Temat Atresi,

Information om skolfrågor,personer med hörselnedsättning eller föräldrar som berättar om sina erfarenheter etc.


En familjeträff med barn och föräldrar i olika åldrar kan anordnas i syfte att ska får träffa varandra och skapa nätverk