Seminarium: Examinationsformer och feedback, två träffar 6/11 och 13/11

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med Södertörns högskola
Tid 2020-09-01 10:002020-12-23 15:00
Plats ALC-salen (Sal 5), Campus Ersta, Stockholm
Anmälan: 6/11, kl. 13:00 - 14:30 (ALC-salen, via e-möte)
 
Anmälan: 13/11, kl. 13:00 - 14:30 (ALC-salen, via e-möte)
 

Seminarium: Examinationsformer och feedback, två träffar 6/11 och 13/11


Innehåll och upplägg samt erfarenhetsutbyte

Vi tar upp de examinationsformer vi har idag.

Visar de 20-talet akademiska examinationsformer - som är vanliga och mindre vanliga sätt för att värdera studieresultat.

Vi tar upp möjligheterna med digital examination (e-tenta på campus, onlinetenta på distans, t ex open book exam, använda flervalsfrågor)

Ipsativa studieuppgifter med e-portfolio för ökad självreflektion

S k feedback literacy - kompetenser som studenter saknar kring betydelsen av feedback och återkoppling (Peer Feedback)

Nyckelstrategier, formativ undervisning: C3B4ME är en av teknikerna i Paul Blacks & Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ undervisning. (Rekommenderar bok Inside the Black Box som initial läsning om man inte har stött på det här tidigare. En mer aktuell artikel där också Black & Wiliams vidareutvecklar sina teorier är ”Classroom assessment and pedagogy” från 2018 i Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.) 


Läs innan träffarna

a) Olika examinationsformer som förekommer inom universitet och högskolor i Sverige och fördelarna och nackdelarna med dessa:

Examination – en exempelsamling

b) Som interaktiv mindmap (aktivera flash i webbläsare, eller använd webbläsaren Microsoft Edge): Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

c) Universitetskanslersämbetets vägledning om rättssäker examination:

Rättssäker examination – en vägledning från Universitetskanslersämbetet (fjärde upplagan)

d) Om feedback literacy, David Carless & David Boud (2018) The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback, Assessment & Evaluation in Higher Education, 43:8, 1315-1325, DOI: 10.1080/02602938.2018.1463354

e) Kort om C3B4ME - stimulerar s k Selfdirected Learning och Peer Feedback.

f) FÖRDELAR OCH REKOMMENDATIONER - Feedback individuellt och gruppfeedback 
Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Vi är i ALC-lärosalen (Lärosal 5, Campus Ersta) och då tar vi upp till 10 deltagare per tillfälle. Det är workshop med egen dator. Vill du bara delta via e-möte i Teams så går detta bra.

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!Kontaktadress för mer information, IKT-pedagog Mats Brenner 076-893 1061