Föräldrautbildning-grundutbildning del 1

Arrangör Pedagogiska hörselvården
Plats Pedagogiska hörselvården Stadsviken ,plan3, Luleå
Föräldrautbildning-grundutbildning del 1
 

10 november 2020

Anordnas en föräldrautbildning-grundutbildning del 1 för föräldrar till barn och ungdomar med hörselnedsättning

Alla föräldrar erbjuds en föräldrautbildning som ger grundläggande kunskaper om hörsel, audiogram, teknik, teckenspråk, samhällets stöd samt psykologiska aspekter.

Medverkande; öronläkare o/e audiolog, psykolog, specialpedagog, tekniker och kurator