Prövning 9 oktober 2020 (sista anmälningsdag 6 september)

Arrangör Komvux/Sundsgymnasiet Vellinge
Plats Sal: uppdateras på hemsidan i samband med prövningen.
Prövning
 

Prövning 9 oktober 2020

Så går prövningen till:

Prövning görs i kurser och ämnen som finns vid Komvux/Sundsgymnasiet i Vellinge.

En prövning innebär att du prövar på hela kursen vilket omfattar såväl skriftligt/-a prov som muntligt/-a prov. Du kan högst anmäla dig till två (2) prövningar per termin.

Efter att du anmält dig till prövningen via länken nedan, skall du
inom en vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Kontaktuppgifter och prövningsinstruktioner hittar du på https://www.vellinge.se/sundsgymnasiet/for-dig-som-studerar/provning/
Om inte detta görs stryks din anmälan per automatik.

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. Du får information om det centrala innehållet samt kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen.

Prövning för elever på Sundsgymnasiet

Prövningen är kostnadsfri. Elever har rätt att under sin gymnasietid pröva i de ämnen där man fått ett icke godkänt betyg på kursen. Övriga prövningar i kurser som inte ingår i din studieplan kräver först ett godkännande från din biträdande rektor.

Prövning för Komvuxelev / extern student

Avgiften är 500:- för gymnasial/grundläggande kurs. Beloppet sätts in på kommunens bankgiro 5896-1467 och märks med: Prövning + namn och adress.

Prövningen är kostnadsfri om prövande har ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F/IG). Ta med dig en kopia på på det icke godkända betyget.

I samband med prövningen skall du visa legitimation.

Observera att du själv ska komplettera med de nya betygen till önskad högskola/universitet.